Wu li tong kao (五禮通考); 1

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Wu li tong kao (五禮通考); 2

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Ehon waka no sono (絵本和歌園)

Kichimonjiya, Suiga (吉文字尾市兵衛)

Mei shi cong shu ji yao (梅氏叢書輯要); 2

Mei, Wending, 1633-1721 (梅文鼎, 1633-1721); Mei, Juecheng (梅瑴成)

Wu li tong kao (五禮通考); 3

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Geng zi xiao xia ji (庚子銷夏記)

Sun, Chengze, 1592-1676 (孫承澤, 1592-1676)

Wu li tong kao (五禮通考); 9

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Wu li tong kao (五禮通考); 11

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Wu li tong kao (五禮通考); 6

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

[Huang Qing zhi gong tu] (皇清職貢圖)

Fuheng, ? -1770 (傅恒>)