Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 5

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Shinsen yamamoto kotoba (新撰大和詞)

Kagami, Shikō (各務支考)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 4

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Wareigi tōyōyakushū. Warei yōyakushū (和礼儀統要約集. Warei yōyakushū)

Ogasawara, Nagayuki (小笠原長行)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 9

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Can tong qi chan you (參同契闡幽)

Zhu, Yuanyu, 18. Jh. (朱元育)