Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 1

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Luofu shan zhi hui bian (羅浮山志會編)

Song, Guangye, (Qing) (宋廣業); Song, Zhiyi (宋志益); Zheng, Jitai (鄭際泰)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Shokyō shūden tendoben (書經集傳天度辨)

Nobutake, Baba Oda Genko (尾田玄古)

Buke shokugensho (武家職原抄)

Tachibana, Shigetsune (橘重庸)

Erscheinungszeitraum