Liu shu fen lei (六書分類); 2

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Liu shu fen lei (六書分類); 1

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Yu gong zhui zhi (禹貢錐指)

Hu, Wei, 1633-1714 (胡渭, 1633-1714)

Liu shu fen lei (六書分類); 3

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)

Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)