Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Fang Zhengxue xian sheng xun zhi zhai ji (方正學先生遜志齋集)

Fang, Xiaoru, 1357-1402 (方孝孺, 1357-1402); Zhang Shaoqian (張紹謙;); Lu Yan, um 1698 (盧演)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Tenchi banbutsu zōkaron (天地萬物造化論)

Wang, Pai (王柏); Chou, Yung Zhou Yung (周顒)