Xing li da quan shu (性理大全書); 1

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Chu xue ji (初學記); 3

Chen, Dake, js 1571 (陳大科); Xu, Jian (徐堅)

Chu xue ji (初學記); 1

Chen, Dake, js 1571 (陳大科); Xu, Jian (徐堅)

Chu xue ji (初學記); 2

Chen, Dake, js 1571 (陳大科); Xu, Jian (徐堅)