Da ban ruo po luo mi duo jing (大般若波羅蜜多經)

Chen, Shi (陳實); Xuanzang ca. 596-664 (玄奘)