Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Dai-Nihon-shi (大日本史); 11-20


Taikōki (太閣記); 1

Oze, Hoan (小瀬甫庵)

Kang ji pu (康濟譜); 11

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Yu chu xin zhi. [2], Ch. 11-20 (虞初新志. [2], Ch. 11-20)

Zhang, Chao (張潮)

Quan Tang shi (全唐詩); 11


Xiu xiang feng shen yan yi. 2, Di 11-20 ce (繡像封神演義. 2, Di 11-20 ce)

Xu, Zhonglin, Ming (許仲琳)

Title

Author / Person

Publisher