Pei wen yun fu (佩文韻府); 22

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Nian er shi kao yi. 22 (廿二史攷異. 22)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Shang you lu (尚友錄); 6

Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢); Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚)

Yu hai (玉海); 22

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Nong zheng quan shu. 22 (農政全書. 22)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Honchō sejidanki (本朝世事談綺)

Kikuoka, Senryō (菊岡沾涼)

Yu yang shan ren shi ji (漁洋山人詩集)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛, 1634-1711)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 2

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 22

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Titel

Autor / Person

Verlag