Nian er shi kao yi. 13 (廿二史攷異. 13)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Yu gong zhui zhi (禹貢錐指)

Hu, Wei, 1633-1714 (胡渭, 1633-1714)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Dai, De, Han (戴德); Lu, Bian (盧辯)

Kang ji pu (康濟譜); 13

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Yu hai (玉海); 13

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 13

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Title

Author / Person

Publisher