Quan Tang shi (全唐詩); 12


Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Ming yi lei an (名醫類案); 3

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Honchō Kajikō (本朝鍛治考)

Kamata, Gyomyō (鎌田魚妙)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 12

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Title

Author / Person

Place of publication

Publisher