Huang ting jing zhu (黄庭經註)

Li, Mingche (李明徹); Shi, Heyang (石和陽)