Xi xiang ji (西廂記)

Huang, Yun (黃熉); Wang, Shifu (王實甫)