Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 1

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 2

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)