Tao Jingjie ji (陶靖節集)

Yang Shiwei (楊時偉); Tao, Qian, 372?-427 (陶潛, 372?-427)