Shi jia ru lai cheng dao ji (釋迦如來成道記)

Wang, Bo, 650-675 (王勃, 650-675)