Mi cang da liu ren da quan shan ben (秘藏大六壬大全善本); 1

Guo, Zailai (郭載騋); Guo, Yuqing, Qing (郭御青)

Mi cang da liu ren da quan shan ben (秘藏大六壬大全善本); 2

Guo, Zailai (郭載騋); Guo, Yuqing, Qing (郭御青)

Mi cang da liu ren da quan shan ben (秘藏大六壬大全善本); 3

Guo, Zailai (郭載騋); Guo, Yuqing, Qing (郭御青)