Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)