Kindai shomeika chojutsu mokuroku (近代諸名家著述目錄)

Hanabusa, Heikichi (英平吉); Tsutsumi, Asakaze (堤朝風)