Shuo wen jie zi. 4 (說文解字. 4)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 2 (說文解字. 2)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 3 (說文解字. 3)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 5 (說文解字. 5)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 1 (說文解字. 1)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 6 (說文解字. 6)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi (說文解字)

Xu, Xuan (徐鉉); Mao, Yi (毛扆); Mao, Jin (毛 晉); Xu, Shen, um 120? (許愼, um 120?)