Ji hai qian er mi feng ji (計害前兒蜜蜂計); 1

Yixuanzhuren (逸軒主人)