Yu chu xu zhi. 5 (虞初續志. 5)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)