Su Laoquan xian sheng quan ji (蘇老泉先生全集)

Shao, Renhong (邵仁泓); Su, Xun, 1009-1066 (蘇洵, 1009-1066)