Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)