Shu jing ti zhu (書經體註)

Fan, Xiang, Qing (范翔)

Chun qiu ti zhu da quan he can (春秋體註大全合參)

Hu, Anguo, 1074-1138 (胡安國); Fan, Xiang, Qing-Dynastie (范翔); Zhou, Chi, um 1711 (周熾)

Shu jing ti zhu (書經體註)

Fan, Xiang, Qing (范翔)

Zeng ding Chun qiu ti zhu da quan (增訂春秋體註大全)

Hu, Anguo, 1074-1138 (胡安國); Fan, Xiang, Qing-Dynastie (范翔); Zhou, Chi, um 1711 (周熾)