Chun qiu Guliang zhuan zhu shu (春秋榖梁傳註疏)

Fan, Ning, 339 401 (范甯); Li, Yuanyang, 1497 1580 (李元陽); Yang, Shixun, Tang-Dynastie 618-907 (楊士勛)