Mai jing (脉經)

Lin, Yi, 11. Jh. (林億類次); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和)