Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 1

Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放); Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 2

Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放); Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)