Yun qing guan jin wen (筠清館金文)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)