Liweng yi jia yan quan ji. 1, Liweng wen ji (笠翁一家言全集. 1, 笠翁文集)

Li, Yu, 1611-1680? (李漁, 1611-1680?)