Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權); Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘)