Zōtei Ka-Ei tsūgo (Zōtei 華英通語)

Fukuzawa, Yukichi (福澤諭吉)