Qufu xian zhi (曲阜縣志); 1

Pan, Xiang, js 1763 (潘相)

Qufu xian zhi (曲阜縣志); 2

Pan, Xiang, js 1763 (潘相)

Qufu xian zhi (曲阜縣志); 3

Pan, Xiang, js 1763 (潘相)