Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆); Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 2

Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆); Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳)