Jiangxi tong zhi (江西通志); 5

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 2

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 3

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Ying shi shi fu ti jian lue (應試詩賦題箋略)

Wu, Sheng, 1589-1670 (吳甡)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 6

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 4

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 7

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 1

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 8

Tao, Cheng, js. 1709 (陶成); Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬)