Huai nan hong lie jie ji lüe (淮南鴻烈解輯畧)

Zhang, Bang (張榜); Li, Bing (李柄)