Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 4 (本草求真. 4)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 2 (本草求真. 2)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)