Ben cao qiu zhen. 2 (本草求真. 2)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)