Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)