Ming shi (明史); 4


Ming shi (明史); 3


Ming shi (明史); 5


Ming shi gao (明史藁); 5

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi (明史); 2


Ming shi gao (明史藁); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi (明史); 7


Ming shi gao (明史藁); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi (明史); 1