Yuan Ming qi da jia wen xuan (元明七大家文選)

Liu, Zhaoyu, 18. Jh. (劉肇虞)

Shinkoku monzen seibun onkun (新刻文選正文音訓)

Liang, Hsiao T'ung (梁蕭統)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Wen xuan (文選); 2

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Chong ke Zhaoming wen xuan (重刻昭明文選); 1

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統, 501-531); Li, Shan, ? – 689

Wen xuan (文選); 4

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 5

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 3

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)