Han Wei cong shu (漢魏叢書); 15

Wan, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 15

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Wen xin diao long (文心雕龍)

Liu, Xie, ca. 465-ca. 522 (劉勰, ca. 465-ca. 522); Wu, Meixiu, 1672-1756, 1724-1805 (吳梅修); Huang, Shulin (黄叔琳); Ji, Yun (紀昀)

Wen xin diao long (文心雕龍)

Liu, Xie, ca. 465-ca. 522 (劉勰, ca. 465-ca. 522)