Qing yuan fu Xuedou Mingjue da shi zu ying ji (慶元府雪竇明覺大師祖英集)

Xuedou Chongxian (雪竇重顯); Chongxian, 980-1052 (重顯)