Shen yu tang gao xu bian (慎餘堂稿續編)

Zhang, Yue (張閱); Wang, Shiyu (王時宇)