Heng xuan suo jian suo cang ji jin lu (恒軒所見所藏吉金錄)

Wu, Dacheng (吳大澂)