Xing li da quan shu (性理大全書); 1

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)