Si yi fan tian suo wen jing (思益梵天所問經)

Kumārajīva (鳩摩羅什); Wu ying dian, kan (武英殿)