Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 1

Xu, Yongxun (徐永勳); Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703)

Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 2

Xu, Yongxun (徐永勳); Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703)