Pei wen yun fu (佩文韻府); 78

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 28

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 49

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 67

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 17

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 5

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 76

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 38

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 22

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 62

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)