Huai nan hong lie jie ji lüe (淮南鴻烈解輯畧)

Li, Bing (李柄); Zhang, Bang (張榜)